แนะนำ 5 หลักสูตรเรียนต่อปริญญาตรีที่ University of Sydney

แนะนำ 5 หลักสูตรเรียนต่อปริญญาตรีที่ University of Sydney

1. Bachelor of Commerce

Bachelor of Commerce, University of Sydney

Bachelor of Commerce ของ University of Sydney ผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่การดำเนินการทางธุรกิจ เช่น การจัดการ พื้นฐานการบัญชี และสถิติ เป็นต้น รวมถึงเข้าใจภาพรวมทางธุรกิจ ผลกระทบต่อสังคม การวางกลยุทธ์ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและทักษะการสื่อสาร นอกจากนี้ หลักสูตรธุรกิจของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ยังติดอันดับ ‘Top 5 หลักสูตรธุรกิจที่ดีที่สุดของประเทศออสเตรเลีย’ และ University of Sydney Business School ยังเป็น Top 1% โรงเรียนธุรกิจของโลกที่ได้รับมาตรฐานสากลแบบ Triple Crown Accreditation อีกด้วย

🔖 หลักสูตรปริญญาตรีธุรกิจ มี 11 เมเจอร์ให้เลือก ได้แก่

 • Accounting
 • Banking
 • Business Analytics
 • Business Information Systems
 • Business Law
 • Finance
 • Industrial Relations and Human Resource Management
 • Innovation and Entrepreneurship
 • International Business
 • Management and Leadership
 • Marketing

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

 • Accountant
 • Advertising and Market Research Executive
 • Business Analyst
 • Economist
 • Entrepreneur
 • Human Resources Specialist
 • International Business Consultant
 • Investment Banker
 • Project Manager

🔰 ระยะเวลาเรียน: 3 ปี

🔰 รอบการรับสมัคร: Semester 1 (รอบกุมภาพันธ) และ Semester 2 (รอบกรกฎาคม)

🔰 เกณฑ์การรับสมัครเบื้องต้น: Mathematics Prerequisite และ IELTS Overall 7.0 โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 (มีหลักสูตรปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษรองรับ กรณีที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

🎓 ค่าเรียนปี 2024: A$52,000 ต่อปี หรือประมาณ 1,248,000 บาทต่อปี*

2. Bachelor of Science 

Bachelor of Science, University of Sydney

Bachelor of Science ของ University of Sydney เน้นความรู้เฉพาะทางในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การเรียนรู้วิธีการคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล นักศึกษาจะได้เริ่มจากการเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในปีแรก และจากนั้นจะได้เลือกเมเจอร์หลักและวิชาเลือกเสริมในปีที่ 2 และ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์มีการจัดเตรียมเมเจอร์ให้นักศึกษาได้เลือกมากถึง 40 สาขา สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์จากแต่ละแขนง รวมถึงสมาชิกจาก Australian Academy of Science และ Australian Research Council Fellows นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังลงทุนไปหลายล้านดอลลาร์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอีกด้วย

🔖 หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มีเมเจอร์ให้เลือกมากกว่า 30 เมเจอร์ ตัวอย่างเช่น

 • Applied Medical Science
 • Biochemistry and Molecular Biology
 • Biology
 • Chemistry
 • Computer Science (Science)
 • Data Science
 • Financial Mathematics and Statistics
 • Food Science
 • Neuroscience
 • Pharmacology เป็นต้น

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

 • Agricultural Scientist
 • Astronomer
 • Biosecurity Researcher
 • Ecologist
 • Environmental Policymaker
 • Food Chemist
 • Medical Scientist
 • Nanoscientist
 • Nutritionist
 • Psychologist
 • Veterinarian

🔰 ระยะเวลาเรียน: 3 ปี

🔰 รอบการรับสมัคร: Semester 1 (รอบกุมภาพันธ์) และ Semester 2 (รอบกรกฎาคม)

🔰 เกณฑ์การรับสมัครเบื้องต้น: Mathematics Prerequisite และ IELTS Overall 6.5 โดยแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 (มีหลักสูตรปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษรองรับ กรณีที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

🎓 ค่าเรียนปี 2024: A$56,000 ต่อปี หรือประมาณ 1,344,000 บาทต่อปี*

3. Bachelor of Arts

Bachelor of Arts, University of Sydney

Bachelor of Arts ของ University of Sydney นี้ไม่ได้มีแค่การวาดภาพเท่านั้น แต่ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานความรู้ด้านศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน Bachelor of Arts ของ University of Sydney เปิดทำการสอนมายาวนานกว่า 165 ปี และเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีเมเจอร์ให้เลือกหลากหลาย นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ การเขียนโน้มน้าวและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม ความสามารถในการเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย และสามารถทำงานที่ต้องใช้ทักษะด้านมนุษยศาสตร์ได้ในทุกองค์กร

🔖 หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มีเมเจอร์ให้เลือกมากกว่า 70 เมเจอร์ ตัวอย่างเช่น

 • Asian Studies
 • Digital Cultures
 • English
 • History
 • International Relations
 • Linguistics
 • Theatre and Performance Studies
 • Visual Arts

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

 • Anthropologist
 • Analyst
 • Archaeologist
 • Business Administrator / Manager
 • Editor / Publisher
 • Foreign Affairs and Trade Officer
 • Government Policy Officer
 • Journalist
 • Language Specialist
 • Marketing and Communications Specialist
 • Researcher
 • Sociologist

🔰 ระยะเวลาเรียน: 3 ปี

🔰 รอบการรับสมัคร: Semester 1 (รอบกุมภาพันธ์) และ Semester 2 (รอบกรกฎาคม)

🔰 เกณฑ์การรับสมัครเบื้องต้น: IELTS Overall 6.5 โดยแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 (มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษรองรับ กรณีที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

🎓 ค่าเรียนปี 2024: A$48,500 ต่อปี หรือประมาณ 1,164,000 บาทต่อปี*


🟢 สนใจเรียนต่อปริญญาตรีที่ University of Sydney สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยซิดนีย์อย่างเป็นทางการ ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


4. Bachelor of Economics 

Bachelor of Economics, University of Sydney

Bachelor of Economics ของ University of Sydney เน้นตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงปูพื้นฐานและทักษะในการวิเคราะห์เชิงวิพากย์ และทักษะอื่น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาเข้าสู่การทำงานในองค์กรที่กว้างขวาง เช่น การเงินและการธนาคาร หน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เพื่อเสนอตำแหน่งและสถานที่ฝึกงานให้แก่นักศึกษา เช่น Adobe, IMB และ KPMG เป็นต้น เช่นเดียวกับหลักสูตรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ควบคู่ไปกับหลักสูตรอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนได้ เช่น Business School, Science หรือ Engineering

🔖 หลักสูตรปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มี 4 เมเจอร์ ให้เลือก ได้แก่

 • Econometrics
 • Economics
 • Environmental, Agricultural and Resource Economics
 • Financial Economics

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

 • Accountant
 • Banker
 • Business Consultant
 • Business Information Systems Analyst
 • Economist
 • Financial Manager

🔰 ระยะเวลาเรียน: 3 ปี

🔰 รอบการรับสมัคร: Semester 1 (รอบกุมภาพันธ) และ Semester 2 (รอบกรกฎาคม)

🔰 เกณฑ์การรับสมัครเบื้องต้น: Mathematics Prerequisite และ IELTS Overall 7.0 โดยแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 (มีหลักสูตรปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษรองรับ กรณีที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

🎓 ค่าเรียนปี 2024: A$52,000 ต่อปี หรือประมาณ 1,248,000 บาทต่อปี*

5. Bachelor of Engineering (Honours)

Bachelor of Engineering, University of Sydney

Bachelor of Engineering ของ University of Sydney เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก Engineers Australia และ ติดอันดับ ‘Top 30 หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของโลก’ โดย Shanghai Ranking of Academic Subjects 2022 นักศึกษาจะได้เรียนหลักสูตรพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ก่อนการเลือกเมเจอร์ และในปีสุดท้าย นักศึกษาจะได้เข้าร่วม Professional Engagement Program ซึ่งเป็นการทำงานจริงในระบบอุตสาหกรรม โดยใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์ หรือ 600 ชั่วโมง

🔖 หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มี 9 เมเจอร์ ให้เลือก ได้แก่

 • Aeronautical Engineering
 • Biomedical Engineering
 • Chemical and Biomolecular Engineering
 • Civil Engineering
 • Electrical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Mechatronic Engineering
 • Software Engineering
 • Space Engineering

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ

 • Project Management
 • Public and Private Sectors
 • Civil and Construction
 • Water and Resource Management
 • Robotics
 • Transport and Logistics
 • Agribusiness
 • Renewable Energy
 • Medical Device Manufacturing

🔰 ระยะเวลาเรียน: 4 ปี

🔰 รอบการรับสมัคร: Semester 1 (รอบกุมภาพันธ์) และ Semester 2 (รอบกรกฎาคม)

🔰 เกณฑ์การรับสมัครเบื้องต้น: Mathematics Prerequisite และ IELTS Overall 6.5 โดยแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 (มีหลักสูตรปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษรองรับ กรณีที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

🎓 ค่าเรียนปี 2024: A$56,000 ต่อปี หรือประมาณ 1,344,000 บาทต่อปี*

*ราคาค่าเล่าเรียนอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ AUD$ 1 = 24 บาท ณ เดือนตุลาคม ปี 2023


สนใจเรียนต่อปริญญา University of Sydney ที่ออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเป็นทางการ เรายินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อ Australia ครบทุกขั้นตอนฟรี
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร