ทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลออสเตรเลีย Australia Awards สำหรับปีการศึกษา 2023

ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย Australia Awards ASEAN Scholarship 2023

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Australia Awards: ASEAN Scholarship แบบเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนที่สมัครเรียนปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลียสำหรับปีการศึกษา 2023

เงื่อนไขการรับทุน

 • มีสัญชาติไทย
 • สมัครเรียนปริญญาโทสำหรับปีการศึกษา 2023 โดยสาขาวิชาที่จะได้รับการพิจารณาให้ทุนก่อน ได้แก่
  • Maritime
  • Connectivity
  • Economic
  • Sustainable Development Cooperation
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีผลคะแนน IELTS 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือผลคะแนนอื่นที่เทียบเท่า

* ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนน IELTS
1) ผู้ที่เรียนหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี
2) จบปริญญาตรีที่ออสเตรเลียไม่เกิน 2 ปี
3) จบการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (Australia, UK, USA, Canada, New Zealand, South Africa และ Ireland)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • สูติบัตร
 • หนังสือเดินทาง
 • CV / Resume
 • Transcript
 • หนังสือรับรองจบการศึกษา
 • คะแนน IELTS / TOEFL / PTE

วิธีการสมัครรับทุน

ศึกษาได้ที่เว็บไซต์ dfat.gov.au

วันปิดรับสมัคร
29 เมษายน 2022 (11.59PM AEST)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ dfat.gov.au

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร