University of the Arts London (UAL) 

University of the Arts London (UAL) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1894 ภายใต้องค์กรที่ชื่อว่า St Brides Foundation Institute ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาด้านการพิมพ์โดยเฉพาะ ต่อมาในปี ค.ศ. 1954 ศิลปินและนักออกแบบชื่อ Tom Eckersley ก็ได้บรรจุหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านการออกแบบกราฟิกขึ้น ทำให้ UAL ถือเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของสหราชอาณาจักรที่เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบทุกแขนง 

ต่อมาในปี ค.ศ.1962 ทางมหาวิทยาลัยได้ย้ายสถานที่ตั้งมายัง Elephant and Castle และเปลี่ยนชื่อเป็น London College of Printing ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยได้พัฒนาการเรียนการสอนมาตลอด โดยเฉพาะด้านการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ และการประชาสัมพันธ์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น London College of Communication ในปี ค.ศ. 2004 เพื่อสะท้อนถึงความหลากหลายของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

ล่าสุดใน ค.ศ. 2017 ทางมหาวิทยาลัยยังเปิดตัวหลักสูตรเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างการออกแบบเกม (Game Design) และ ความจริงเสมือน (Virtual Reality) ร่วมกับหลักสูตรดั้งเดิม อย่างภาพยนตร์ โทรทัศน์ และ แอนิเมชัน ในรูปแบบ Screen School ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่อยู่ภายใต้ London College of Communication ของ University of the Arts London 

วิทยาเขต 

สถานที่ตั้งของ University of the Arts London (UAL) กระจายอยู่ทั่วกรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ขึ้นอยู่กับวิทยาลัยภายใต้สังกัดหรือ Colleges ของ UAL ได้แก่  

 • Camberwell College of Arts ซึ่งอยู่ทางทิศที่ตะวันออกเฉียงใต้ของลอนดอน ถือเป็นศูนย์กลางงานศิลปะของกรุงลอนดอน เพราะมีทั้งแกลเลอรี พื้นที่จัดแสดงงานศิลป์ และสตูดิโอต่าง ๆ 
 • Central Saint Martins ซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางคมนาคมของกรุงลอนดอน 
 • Chelsea College of Arts เป็นพื้นที่ของลอนดอนที่กำลังได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน 
 • London College of Communication ตั้งอยู่ที่ Elephant & Castle London ซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ที่มีความสำคัญของกรุงลอนดอน 
 • London College of Fashion, UAL 
 • และ Wimbledon College of Arts ตั้งอยู่ที่ Merton Hall Road London ซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานอีกแห่งหนึ่งของลอนดอน 

คณะ 

University of the Arts London คือมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการก่อตั้งอีกกว่า 6 วิทยาลัยเฉพาะด้านที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะและการออกแบบไว้ทั่วลอนดอน ได้แก่ 

 • Camberwell College of Arts เป็นวิทยาลัยด้านศิลปะและการออกแบบที่มีชื่อเสียงมาก ดำเนินการภายใต้แนวคิดที่ว่าความสร้างสรรค์ย่อมส่งผลดีต่อสังคม และทางวิทยาลัยยังให้อิสระกับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอย่างเต็มที่ 
 • Central Saint Martins คือวิทยาลัยด้านศิลปะและการออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพราะวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียน เจ้าหน้าที่ และพันธมิตรที่ร่วมอุดมการณ์อย่างเต็มที่ 
 • Chelsea College of Arts เป็นหนึ่งในวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของลอนดอน มีชื่อเสียงจากการผลิตศิลปินและนักออกแบบชั้นนำอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างแรงบันดาลใจมาจากการสำรวจทางวัฒนธรรม การเมืองและสังคมของผู้คนจากทั่วโลก 
 • London College of Communication ถือเป็นผู้นำระดับโลกด้านการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ โดยนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาใช้ในการออกแบบ สื่อ และภาพยนต์ ส่งผลให้นักเรียนของที่นี่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมด้านการสร้างสรรค์ 
 • London College of Fashion, UAL คือผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบแฟชั่น สื่อ และธุรกิจแฟชั่น นักเรียนของที่นี่จะได้รับการบ่มเพาะพรสวรรค์อย่างสร้างสรรค์ และเป็นวิทยาลัยที่ดำเนินการมากว่า 100 ปี 
 • Wimbledon College of Arts คุณภาพการเรียนการสอนของที่นี่เป็นที่ยอมรับระดับโลก เน้นสร้างความกล้าคิด กล้าทำให้กับนักสร้างสรรค์ และนักออกแบบด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

University of the Arts London (UAL) ดีไหม 

 • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะและการออกแบบของกรุงลอนดอน (QS World University Rankings 2022
 • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ในกรุงลอนดอน โดยเปิดสอนมายาวนานมากกว่า 100 ปี 
 • ประกอบไปด้วยวิทยาลัยด้านศิลปะและการออกแบบที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้าน 
 • สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งห้องจัดแสดงผลงงานของนักศึกษา โรงภาพยนต์ ห้องตัดต่อ ห้องพิมพ์ผลงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย 
 • มีอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองอย่างแท้จริง เช่น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Surface Design Lab อุปกรณ์สำหรับการออกแบบ วางแพทเทิร์น และ อื่น ๆ อีกมากมาย 
 • มีหลักสูตร Pre-sessional English สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษก่อนเรียนต่อปริญญาที่ UAL 
 • มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ มีทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเพื่อแลกความคิดเห็นและไอเดีย และ การเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างอิสระ 
 • มีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำอย่าง Puma, Nike, L’Oréal Professionel และ Samsung 

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย 

 • อันดับ 2 ของโลกในหลักสูตรด้าน Art and Design โดย QS World University Rankings 2023
 • อันดับ 6 ในสหราชอาณาจักร สำหรับหลักสูตร Fashion & Textile โดย The Guardian University Guide 2023
 • อันดับ 20 ในสหราชอาณาจักร ในหลักสูตร Architecture โดย The Complete University Guide 2024
 • อันดับ 20 ในสหราชอาณาจักร ในหลักสูตร Art & Design โดย The Complete University Guide 2024
 • อันดับ 20 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก โดย The Guardian University Guide 2023

หลักสูตรที่มีชื่อเสียง 

 • Fine Art 
 • Art & Design 
 • Fashion Design 
 • Jewelry Design 
 • Architecture 
 • Digital Art 
 • Graphic Design 

หลักสูตร Foundation 

หากนักศึกษาสนใจเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย UAL แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยมีทางเลือกให้นักศึกษาได้ทำตามความฝันเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย UAL โดยตรง 

 • Foundation Diploma ที่ Camberwell College of Arts 

หลักสูตรที่ช่วยปูพื้้นฐานความรู้ทางศิลปะ การสื่อสาร และการออกแบบ เพื่อช่วยในการสร้างพอร์ตโฟลิโอสำหรับการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 • Foundation Diploma in Art and Design 

หลักสูตรที่ช่วยปูพื้้นฐานด้วยผู้เชี่ยวชาญและการนำงานวิจัย  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเรียนในวิทยาเขตของทางมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง 

สนใจเรียนต่อ University of the Arts London (UAL)

หาก University of the Arts London (UAL) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช่สำหรับคุณ สามารถติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับข้อมูลหลักสูตรที่สนใจและคำแนะนำในการสมัครเรียนโดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ แอดไลน์เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่

จุดเด่นของ University of the Arts London (UAL)

No.2 ของโลกในหลักสูตร Art & Design

เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่เปิดสอนมากว่า 100 ปี

มีอีกกว่า 6 วิทยาลัยเฉพาะด้านตั้งอยู่ทั่วกรุงลอนดอน

วิดีโอแนะนำ University of the Arts London (UAL)

ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกมหาวิทยาลัยไหนใช่มั้ย

ไม่ต้องกังวล มารับข้อมูลและคำปรึกษาฟรีกับผู้เชี่ยวชาญของ One Education ได้เลย

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร