`

ฝน

หลักสูตร: Master of Criminology

สถาบัน: University of Melbourne

ทำไมถึงเลือกไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียแทนที่จะเรียนต่อที่เมืองไทย

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูง เมืองน่าอยู่ มีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย มีระบบการศึกษาที่ดี มหาวิทยาลัยมีความเป็นมืออาชีพ มีระบบการจัดการที่อำนวยความสะดวกให้กับการศึกษาในสถานการณ์ต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา

ทำไมถึงเลือกเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตร Master of Criminology เป็นการเรียนแบบ Coursework จำนวน 2 ปี วิชาเรียนมีความหลากหลายซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการสร้างพื้นฐานและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านอาชญาวิทยา นอกจากนี้ยังมีวิชาในลักษณะ Work Integrated Learning ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติในสถานการณ์จำลองด้วย

มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเลือกเรียนต่อที่นี่

University of Melbourne เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพการศึกษาที่ดี มีระบบจัดการและการสนับสนุนนักศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ หลักสูตรมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ

รู้จักเราจากไหน แล้วทีมงานช่วยคุณไปเรียนต่อออสเตรเลียยังไงบ้าง

พี่อรให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและขั้นตอนในการสมัครเรียนเป็นอย่างดี ช่วยติดตามผลการดำเนินงานในทุก ๆ ขั้นตอน นอกจากนี้ยังคอยดูแลสอบถามภายหลังจากการเดินทางและความเป็นอยู่ในออสเตรเลียอีกด้วยค่ะ

Read more student testimonials

กวาง

หลักสูตร: PhD research - Allied Health Professions

สถาบัน: UWE Bristol

บอล

หลักสูตร: Bachelor of Management

สถาบัน: University of Tasmania

ปัณ

หลักสูตร: MSc International Business

สถาบัน: University of Melbourne

ภูมิ

หลักสูตร: MSc in Finance and Management

สถาบัน: Loughborough University

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร