เรียนต่อกฏหมายที่อังกฤษ เช็กเลย! หลักสูตรที่ ก.ต. รับรองปี 2021

เรียนต่อกฎหมายที่อังกฤษ

น้อง ๆ ที่อยากเรียนต่อกฎหมายที่อังกฤษแต่ไม่แน่ใจว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไหนได้การรับรองจาก ก.ต. บ้าง มาเช็กกันเลยค่ะ พี่ ๆ One Education ได้รวบรวมรายชื่อหลักสูตรไว้ในบทความนี้แล้ว

1. Bournemouth University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in Intellectual Property Law

2. BPP University

 • Master of Laws in International Business Law

3. Brunel University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in International Intellectual Property Law

4.King’s College London

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws in Transnational Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in Tax Law
 • Master of Laws in International Tax Law
 • Master of Laws in Intellectual Property Law
 • Master of Law in Intellectual Property and Information Law
 • Master of Laws in International Commercial Law
 • Master of Laws in International Financial Law

5. London School of Economics and Political Science

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation
 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws in Corporate and Commercial Law
 • Master of Laws in Competition Innovation and Trade Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in Taxation
 • Master of Laws in Intellectual Property Law
 • Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation

6. Middlesex University

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Business Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in Employment Law

7. Nottingham Trent University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in International Trade Law

8. Oxford Brookes University

 • Master of Laws in International Law

9. Queen Mary University of London

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws in Banking and Finance Law
 • Master of Laws in Commercial and Corporate Law
 • Master of Laws in Computer and Communications
 • Master of Laws in Comparative and International Dispute Resolution
 • Master of Laws in Insurance Law
 • Master of Laws in Media Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in Tax Law
 • Master of Laws in Intellectual Property Law
 • Master of Laws in Environmental Law

10. School of Oriental and African Studies (SOAS)

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in Banking Law
 • Master of Laws in Banking and Financial Law
 • Master of Laws in International Economic Law

11.Swansea University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in International Maritime Law

12. University of Aberdeen

 • Master of Laws in International Law
 • Master of Laws (General Law)
 • Master of Laws in Oil and Gas Law
 • Master of Laws (Criminal Justice)
 • Master of Laws in Commercial Law
 • Master of Laws in Criminal Justice and Criminology
 • Master of Laws in Criminal Justice and Human Rights
 • Master of Laws Private International Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in Intellectual Property Law
 • Master of Laws in International Commercial Law
 • Master of Laws in International Commercial Law with Professional Skills
 • Master of Laws in Energy and Environmental Law

13. University of Birmingham

 • ปริญญาเอกทางกฎหมาย

14. University of Bristol

 • Bachelor of Laws
 • Master of Laws in Commercial Law
 • Master of Laws in International Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in Maritime Law

15. University of Cambridge

 • Bachelor of Arts (Law Tripos) (หลักสูตร 3 ปี)
 • Master of Laws (LL.M.,)

16. University College London

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Banking and Finance
 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws in Criminal Justice, Family and Social Justice

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in Family and Children Law
 • Master of Laws in Intellectual Property Law
 • Master of Laws in International Commercial Law
 • Master of Laws in Maritime Law
 • Master of Laws in International Banking and Finance

17.University of Dundee

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in International Commercial Law
 • Master of Laws in Environmental Law

18. University of Durham

 • Bachelor of Laws
 • Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in International Trade and Commercial Law

19. University of East Anglia

 • Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in International Commercial and Business Law
 • Master of Laws in International Trade Law
 • Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law

20. University of Edinburgh

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in Competition Law and Innovation
 • Master of Laws in Innovation, Technology and the Law
 • Master of Laws in Commercial Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in Intellectual Property Law
 • Master of Laws in Global Environment and Climate Law (กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ)

 Master of Laws in International Banking Law and Finance

21. University of Exeter

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in International Commercial Law

22. University of Essex

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in Information Technology, Media and E- Commerce, (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Master of Laws in Internet Law ซึ่ง ก.ต. รับรองแล้ว)
 • Master of Laws in Internet Law
 • Doctor of Philosophy in Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in International Commercial Law
 • Master of Laws in International Commercial and Business Law
 • Master of Laws in International Trade Law

23. University of Glasgow

 • Master of Laws in Corporate and Financial Law
 • Master of Laws in International Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in Intellectual Property and Digital Economy
 • Master of Laws in International Commercial Law

24. University of Huddersfield

 • Master of Laws in International Law

25. University of Kent

 • Master of Laws in Human Rights
 • Master of Laws in Criminal Justice (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in Criminal Justice Law)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in International Commercial Law
 • Master of Laws in International Environmental Law (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in International Environmental Law and Policy)
 • Master of Laws in International Environmental Law with Human Rights
 • Master of Laws in Intellectual Property
 • Master of Laws in Intellectual Property with International Commercial Law

26. University of Leeds

 • Master of Laws in Cyberlaw : Information Technology, Law and Society
 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws in International Law
 • Master of Laws in Criminal Law and Criminal Justice
 • Doctor of Philosophy in Law. entre of Criminal Justice Study, ปริญญาเอกทางกฎหมาย

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in Intellectual Property Law
 • Master of Laws in International Trade Law
 • Master of Laws in International Insolvency Law

27. University of Leicester

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in International Commercial Law

28. University of Liverpool

 • Master of Laws in International Business Law
 • Master of Laws (LL.M.,)

29. University of London

 • Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in Intellectual Property Law

30. University of Manchester

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Financial Law
 • Master of Laws in International Business Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in Tax Law
 • Master of Laws in Intellectual Property
 • Master of Laws in International Business and Commercial Law
 • Master of Laws in International Trade Transactions

31. University of Newcastle Upon Tyn

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in International Commercial Law
 • Master of Laws in Environmental Regulation and Sustainable Development

32.University of Nottingham

 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Law
 • Master of Laws in Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in international Commercial Law
 • Master of Laws in Maritime Law
 • Master of Laws in Environmental Law
 • Master of Laws in International Trade and Commercial Law
 • Master of Laws in International Trade and Commercial Law

33. Northumbria University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in International Trade Law
 • University of Oxford – M.A. ทางกฎหมาย

Majister Juris

34. University of Reading

 • Master of Laws in International Law
 • Master of Laws in International Corporate Finance

35. University of Southampton

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in Maritime Law

36. University of Strathclyde

 • Master of Laws

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in International Economic Law (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in International Commercial Law)

37. University of Sunderland

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in International Human Rights

38.University of Sussex

Master of Laws in International Financial Law

Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in International Commercial Law
 • Master of Laws in International Trade Law

39. University of the West of England, Bristol

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in International Trade and Economic Law

40. University of Wales

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

 • Master of Laws in Legal Aspects of Marine Affairs

41. University of Warwick

 • Bachelor of Laws (LL.B.)
 • Master of Laws (LL.M.,)
 • Master of Laws in International Economic Law


สนใจเรียนต่ออังกฤษ สอบถามข้อมูลหลักสูตร การรับสมัคร และสมัครเรียนได้กับทีมงาน One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ เรายินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อ UK ครบทุกขั้นตอนฟรี
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร