เส้นทางเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษกับ Bellerbys College

Bellerbys College UK

วันนี้พี่ ๆ ทีมงาน One Education จะพาน้อง ๆ ทุกคนมาทำความรู้จักกับ Bellerbys College สถาบันที่ช่วยปูทางให้นักเรียนที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ต้องเรียนหลักสูตรอะไร กันรันตีเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง ถ้าน้อง ๆ พร้อมแล้ว ไปทำความรู้จักกับ Bellerbys College กันเลย!

ทำความรู้จักกับ Bellerbys College

Bellerbys College เป็นวิทยาลัยนานาชาติที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดที่หนึ่ง โดยมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับสำหรับหลักสูตรการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทั่วโลกก่อนจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร โดยมีวิทยาเขตทั้งหมด 2 แห่ง คือ Bellerbys College London ที่อยู่ในย่าน Greenwich ติดกับแม่น้ำเทมส์ และ Bellerbys College Brighton ซึ่งเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและติดชายทะเล

หลักสูตรของที่ Bellerbys College เปิดสอน

เส้นทางสำหรับนักเรียนที่อยากเรียนต่อปริญญาตรีที่ UK สามารถเริ่มได้ที่ Bellerbys College ซึ่งมีหลักสูตรที่ปูพื้นฐานในการเข้าเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยด้วยกัน 2 หลักสูตร คือ A Level และ International Foundation Programme

1. A Level

มหาวิทยาลัยใน UK มักจะกำหนดคุณสมบัติและคะแนนของผู้สมัครว่าต้องผ่านการเรียนหลักสูตร A Level ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เวลา 2 ปีในการเรียน หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับในระดับมัธยมศึกษาของอังกฤษ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ GCSE หรือ IGCSE

⭐ หลักสูตร A Level เป็นหลักสูตรของอังกฤษที่ออกแบบมาให้นักเรียนมีความรู้เฉพาะและรู้ลึกในด้านที่ตนเองสนใจหรือต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

Bellerbys College ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำของอังกฤษที่เชี่ยวชาญในการสอน A Level มามากกว่า 60 ปีให้แก่นักเรียนต่างชาติ โดยหลักสูตร A Level ของที่นี่ถูกออกแบบมาให้รองรับความต้องการของนักเรียนที่หลากหลาย โดยจะเรียนที่ Bellerbys College ที่เมือง Brighton

Bellerbys College A Level Programme

โรงเรียนมีตัวเลือกวิชาให้นักเรียนกว่า 14 รายวิชา และมีการแนะแนวเรียนต่อระดับปริญญาตรีใน UK ให้แก่นักเรียนด้วย ระยะเวลาเรียนทั้งหมดมีทั้งแบบ 1 ปี (3 เทอม), 18 เดือน (5 เทอม) และ 2 ปี (6 เทอม) เกณฑ์การรับเข้าคือนักเรียนต้องมีอายุมากกว่า 16 ปี มีผลคะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ 6.0 สำหรับแบบ 3 เทอม นักเรียนสามารถเลือกเรียนในรอบกันยายน มกราคม หรือ เมษายนได้

🏆 กว่า 83% ของนักเรียนที่เรียน A Level ที่ Bellerbys College มีคะแนนอยู่ในช่วง A*-B ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดใน UK และแทบทั้งหมดสามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย TOP 50 ของ UK ได้อีกด้วย

รายวิชาของหลักสูตร A Level ที่ Bellerbys College

สถาบันเปิดสอน 14 วิชา ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

 • Art and Design
 • Biology
 • Business Studies
 • Chemistry
 • Computer Science
 • Economics
 • English Literature
 • Further Mathematics
 • Government and Politics
 • History
 • Mathematics
 • Media Studies
 • Physics
 • Psychology
 • Sociology

นอกจากนี้ Bellerbys College ยังมี Specialist University Preparation สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อด้านวิศวกรรม แพทยศาสตร์ และสถาปัตยกรรม หรือมีจุดมุ่งหมายที่อยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่าง Oxford และ Cambridge ด้วย ดังนั้นนักเรียนสามารถเลือกเรียน preparation course ที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของตัวเองได้นั่นเอง

2. International Foundation Programme

หลักสูตร Foundation ของ Bellerbys College มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากใน UK โดยหลักสูตรนี้ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเข้าเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK กว่า 100 แห่ง โดยหลักสูตร Foundation นี้ได้การรับรองจาก Lancaster University หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของ UK ที่ช่วยการันตีคุณภาพของหลักสูตร เนื้อหาที่เข้มข้นและมีมาตรฐาน

⭐ หลักสูตร Foundation นี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรแบบอังกฤษมาก่อน หรือต้องการการปรับพื้นฐานความรู้เพิ่มเติมเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กนักเรียนก่อนที่จะเข้าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK

Bellerbys College Foundation Programme

สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการเข้าเรียนปริญญาตรีที่ UK น้อง ๆ ที่เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศไทยจะต้องเข้าเรียนหลักสูตร Foundation ก่อน 1 ปี เนื่องจากที่ไทยใช้เวลาเรียนระดับมัธยมทั้งหมด 12 ปี ซึ่งน้อยกว่าประเทศอังกฤษที่เรียนทั้งหมด 13 ปี โดยหลักสูตร Foundation จะช่วยปูพื้นฐานวิชาความรู้ในด้านต่าง ๆ และเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ทั้งนี้ หลักสูตรนี้ไม่ได้ทำให้นักเรียนเข้าเรียนช้าหรือเรียนนานขึ้นแต่อย่างใด เพราะปริญญาตรีที่ UK หลักสูตรปกติใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปีค่ะ

รายวิชาของหลักสูตร Foundation Programme ที่ Bellerbys College

สถาบันมีตัวเลือกวิชาให้นักเรียนกว่า 11 สาขา ดังนี้

 • Art and Design
 • Business Finance Management
 • Chemical Engineering
 • Computing
 • Engineering
 • Social Sciences
 • International Relations and Politics
 • Law
 • Marketing
 • Media
 • Science and Pharmacy

หลักสูตร Foundation Programme มีเปิดสอนทั้งที่ London และ Brighton โดยที่ลอนดอนจะเน้นหลักสูตรบริหารธุรกิจ การตลาด ศิลปะและการออกแบบ ส่วนที่เมืองไบรตันจะเด่นในหลักสูตรวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ กฎหมาย การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ระยะเวลาของหลักสูตร Foundation อยู่ที่ 3 – 3.5 เทอม โดยจะเปิดเรียนในรอบกันยายน พฤศจิกายน มกราคม และเมษายน (สำหรับสาขา Business, Finance and Management เท่านั้น) เกณฑ์ในการรับเข้าเรียนนั้นนักเรียนจะต้องอายุมากกว่า 16.5 ปีขึ้นไป และมีคะแนน IELTS อย่างน้อย 4.5 – 5.0 (สำหรับรอบพฤศจิกายน)

นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีหลักสูตร Extended Foundation สำหรับนักเรียนที่ได้ผล IELTS 4.0 และจำเป็นต้องปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยจะเรียนทั้งหมด 4 เทอม ซึ่งเลือกเรียนได้ 11 สาขาเช่นกัน เปิดสอนทั้งที่ London และ Brighton

อีกทั้งยังมี Accelerated Foundation in Business และ Finance and Management สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีผลคะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป และสนใจเข้าคณะที่เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตร Foundation แบบเร่งรัดได้ โดยเรียนทั้งหมด 2 เทอม เริ่มเรียนในเดือนมีนาคมที่ Bellerbys College London

นอกจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียนแล้ว นักเรียนที่เข้าเรียน Foundation Programme ที่ Bellerbys College จะได้รับการแนะแนวและคำปรึกษาในการสมัครเรียนต่อปริญญาตรีใน UK และการส่งสมัครกับมหาวิทยาลัยใน UK ผ่านระบบ UCAS อีกด้วย

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถเข้าเรียนต่อปริญญาตรีหลังเรียนจบหลักสูตรที่ Bellerbys College

โรงเรียนยังเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ใน UK มากมายที่การันตีการเข้าเรียนการปริญญาตรีของนักเรียน โดยการันตีผลว่านักเรียนจะได้รับ Conditional Offer อย่างน้อยหนึ่งที่ในรายชื่อมหาวิทยาลัยดังนี้

 • University of Bath
 • University of Birmingham
 • University of Bristol
 • Coventry University
 • Durham University
 • Exeter University
 • Lancaster University
 • Leeds Arts University
 • Loughborough University
 • Newcastle University
 • Royal Holloway University London
 • University of Surrey
 • University of Sussex
 • University of Westminster

นอกจาก 2 หลักสูตรที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว Bellerbys College ยังเปิดสอนหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น

 • Pre-Sessional Preparation Programme for PhD
 • International Year One
 • Pre-Foundation
 • Bellerbys Summer
 • English Language Preparation
 • IELTS exam preparation course

ที่พักของ Bellerbys College

ทั้งแคมปัส London และ Brighton มีตัวเลือกหอพักนักเรียนทั้งแบบ Student Residence และ Homestay โดยนักเรียนสามารถแจ้งโรงเรียนได้เมื่อส่งใบสมัครให้กับทางโรงเรียน


สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรีที่ UK และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อพี่ ๆ One Education ได้เลย  เราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยใน UK อย่างเป็นทางการ ยินดีให้คำแนะนำอย่างเต็มที่และฟรีทุกขั้นตอน!
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445
สาขาสีลม: 02-236-7222

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

5 offices 4 offices in Thailand and 1 in Australia
เปิดบริการ 4 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร